Regulamin

Regulamin strony internetowej www.1000krokow.pl

 1. Definicje
 • Właściciel – właściciel strony, który wykupił prawo do dysponowania domeną oraz zasobami serwerowymi powiązanymi z tą domeną.
 • Strona – strona internetowa umieszczona pod adresem www.1000krokow.pl
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę
 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z tej strony) jest chroniona prawami autorskimi.
 • Wejście na tę stronę www.1000krokow.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Użytkownik, który nie wyraża zgody na przestrzeganie postanowień regulaminu winien opuścić stronę.
 1. Prawa własności intelektualnej
 • Wszelkie prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, nagrań video,  logo oraz innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność właściciela strony
 • Żadna część strony (min. zdjęcie, nagranie video, tekst, dokument, plik) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela strony .
 • Jednocześnie właściciel strony wyraża zgodę na udostępnianie całości lub części strony za pośrednictwem powszechnych kanałów internetowych, portali społecznościowych z wykorzystaniem opcji Udostępnij.
 • W przypadku innej formy rozpowszechniania, kopiowania, udostępniania, wykorzystywania całości lub części strony i zawartych na niej treści użytkownik winien uzyskać udokumentowaną zgodą Właściciela strony. Zgodę taką można uzyskać wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce http://1000krokow.pl/kontakt/
 1. Treść strony
 • Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają charakter ogólnej informacji i, o ile nie ma innej informacji, nie zmierza do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
 • Niniejsza strona może zawierać elementy (np. w postaci linków,  hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że właściciel strony ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.
 • W uzasadnionych przypadkach, właściciel strony lub uprawniony administrator zastrzega sobie prawo usuwania ze strony całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.
 • W przypadku zamieszczenia treści o charakterze ksenofobicznym, terrorystycznym lub innym naruszającym porządek prawny czy prawa osób trzecich właściciel strony może przekazać zgromadzone dane organom ścigania
 • Ochrona danych Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z polskimi przepisami.
 1. Ochrona prywatności
 • Właściciel strony, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o należytą ochronę danych osobowych użytkowników.
 • Na żądanie właściwego podmiotu właściciel strony ma prawo ujawnić dane zgromadzone w wyniku działalności serwisu
 • Bazy danych są zabezpieczone tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony
 • Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 1. Postanowienie końcowe
 • W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie zapytania z wykorzystaniem formularza http://1000krokow.pl/kontakt/
 • Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 • Jeżeli niniejszy regulamin nie zawiera jakichkolwiek informacji prawnych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial